05.12.2016.

ĪSTENOTS PROJEKTS „Talsu pauguraine”!
Dabas parka „Talsu pauguraine” kopējā platība ir 3671 ha un tas ietilpst triju Talsu novada pagastu teritorijās – Laidzes, Laucienes un Lībagu. Dabas parks dibināts 1987. gadā, taču tas jau kopš 1977. gada pastāv kā aizsargājamo ainavu apvidus.

Biedrība „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” ir dibināta 2000. gada 5.maijā ar mērķi, aktivizēt sava reģiona iedzīvotājus savstarpējai sadarbībai un līdzdarbībai pašvaldības lēmumu pieņemšanā dzīves kvalitātes uzlabošanai ,kā arī veikt pētījumus un izstrādāt projektus dabas aizsardzības un vides kvalitātes uzlabošanai un labvēlīga fona radīšanai reģiona sociāli ekonomiskai attīstībai.

Dabas parka teritorija ir iezīmīga ar to, ka tās siluets – reljefa pacēlums ar mežiem, saskatāms no galvenajiem ceļiem jau tuvojoties Talsiem no Rīgas puses. Tieši paugurainais reljefs ar savām īpatnībām nosaka ainavisko dažādību, turklāt tā vislabāk izteikta atklātajās, pārskatāmajās lauku kultūrainavās. Šis ir viens no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem apvidiem ar izteikti paugurainu reljefu, vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. 52% no teritorijas aizņem meži (skujkoku un jauktu koku), nereti sastopami introducētu koku stādījumi.
Biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” šogad īstenoja Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Talsu pauguraine”, kas tika iesniegts un atbalstīts konkursa ietvaros aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”.
Projekta mērķis bija uzsākt dabas parka “Talsu pauguraine” dabas aizsardzības plāna ieviešanu, sagatavojot ieteikumus teritorijas apmeklētājiem un būtiskāko informāciju par publiski pieejamām rekreācijas iespējām, apskates objektiem, takām un velomaršrutiem un atjaunojot tūrisma infrastruktūru, veicinot veselīgu dzīvesveidu un teritorijas izmantošanu dabas un aktīvās atpūtas tūrismā.

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums tika piešķirts informācijas aktualizēšanai par dabas parku, digitālas kartes un informatīvā materiāla sagatavošanai, divu velomaršrutu marķējuma atjaunošanai, kā arī informācijas plākšņu atjaunošanai un esošo tūrisma objektu uzturēšanas un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai aktīvās atpūtas vietā “Rīti”.
Projekta kopējās izmaksas bija EUR 5993,60 no tām EUR 5008,00 finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds, un EUR 985,60 bija biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” līdzfinansējums.

Projekta rezultātā ir atjaunots marķējums diviem Talsu pauguraines velomaršrutiem:«sarkanā krāsā» „Talsu pauguraines ceļi un neceļi” un «violetā krāsā»  „Laucienes (Nurmes) bagātības”. Ir izveidota velomaršrutu karte digitālā formātā, kurā par dabas parku “Talsu pauguraine” ir pieejama aktuāla informācija par publiski pieejamajiem rekreācijas resursiem un infrastruktūru, kā arī pamatinformācija ar noteikumiem parka apmeklētajiem. Tā apkopota viegli saprotamā un uztveramā digitālā kartē, kuru pēc nepieciešamības var lejup lādēt dažādos datu nesējos vai izdrukāt. Apmeklētāju ērtībai informatīvajā materiālā ir norādītas atpūtas vietas, kuru apmeklēšana ir bez maksas un kurās nav nepieciešama iepriekšēja saskaņošana, un tās vietas, kur nepieciešams ierašanos saskaņot ar apsaimniekotāju. Aktualizētā informācija ir ievietota biedrības mājaslapā www.talsupauguraine.lv un nosūtīta arī citiem tūrisma informācijas sniedzējiem.
Viens no publiski pieejamajiem rekreācijas resursiem dabas parkā ir dabas takas un aktīvās atpūtas vieta “Rīti”, kuru izveidojusi un uztur biedrība “Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”.„Rītos” ir pasatigu - izziņas takas, kas vijas pa Talsu pauguraines uzkalniem un ielejām, pa egļu meža pakrēslu, pāri slapjai ieplakai pa laipām, pa pļavām un veco ceļa dambi. Takā reizumis var sastapt arī gudro kraukli, viltīgo lapsu un graciozo stirnu. Taka māca iet lēni, ieklausīties, saredzēt un saprast. Atpūtai un apdomai izbūvēta nojume un „Pepijas” māja mazajiem apmeklētājiem. Ugunskura vieta ar cepšanas un vārīšanas iespējām, lai iestiprinātos pēc aktīvās pastaigas vai sporta spēlēm.

Aktīvās atpūtas pasākumi ar sezonas tematiku (piknika ballītes, makšķerēšana mazajiem, meža zemeņu ēšana, pirtsslotu siešana, tēju vākšana, nakts pastaigas, „dārgumu” meklēšana, āra dzīves prasmes, apkārtnes iepazīšana u.c.) un ugunskura zupas baudīšana.Dabas takāsun atpūtas vietā projekta īstenošanas rezultātāir atjaunotainfrastruktūra un dabas takas.
Talsi ceļotājiem ir pazīstama kā deviņu pakalnu pilsēta, bet varbūt retais zina, ka tikpat jauka un romantiska ir arī pilsētas apkārtne, kas ietilpst Ziemeļkursas augstienes Vanemaspaugurainē. Te pāri kalniem un lejām ved līkumoti ceļi, paugurus rotā stalti ozoli un kuplas mežābeles, zaļo egļu sienu ieskauti debesīs raugās ezeru spoguļi ar purvainām piekrastes joslām, pakalnu desmitus klāj pļavas un birzis, veco mežaudžu ieskauti dižojas dižskābāržu, lapegļu, duglāziju un sarkano ozolu simtgadīgi stādījumi. Talsu pauguraine ceļotāju aicina mirkli pakavēties zaļajā dabas pasaulē, izbraukt ar velosipēdu līkumotos pauguraines ceļus un neceļus, uzkāpt virs koku galotnēm Kamparkalnā,pasapņot Sirdsezera un Sapņezera ūdensrožu ieskautajos krastos, izbaudīt mieru un klusumu Kamparezera un  Vanagkalna apkārtnē, uzklausīt teikas un nostāstus par seniem un ne tik seniem laikiem „Jāņkalnu” mājās, izjust pauguraines dabas  burvību staigājot vai slēpojot pa dabas takām atpūtas vietā „Rīti”.


Talsu pauguraines takas un velomaršruti savus braucējus un pastaigu mīļotājus gaida arī ziemā! Izvēlamies atbilstošu apģērbu un dodamies dabā!
 
Ilze Indriksone
biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”
projekta vadītāja
Tālrunis: 29287285                          
E-pasts: pauguraine@inbox.lv

mob.tel.: 29279461 e-pasts: segita@apollo.lvDabas parka teritorija ir iezīmīga ar to, ka tās siluets – reljefa pacēlums ar mežiem, saskatāms no galvenajiem ceļiem jau tuvojoties Talsiem. Tieši paugurainais reljefs ar savām īpatnībām nosaka ainavisko dažādību, turklāt tā vislabāk izteikta atklātajās, pārskatāmajās lauku kultūrainavās.
Mūs atbalsta
atbalsta