30.08.2016.

Projekts “LATVIJAS ceļš Talsu pakalnos”.
Projekta mērķis bija apzināt un atdzīvināt Talsu novada kultūrvēsturisko mantojumu, iedrošināt un iedvesmot jauniešus izzināt savu dzimtu, mājvietu un ciemu vēsturi, apzināt Latvijas attīstības ceļā nozīmīgo personību dzīvesstāstus, stiprināt paaudžu saiknes un veidot viņos lokālpatriotismu, piederību savam novadam un Latvijai. Paldies Nacionālajai apvienībai par atbalstu valsts finansējuma piešķiršanā šim projektam!

Šogad, jūlija sākumā, notika jauno kultūrvēstures pētnieku ekspedīcija dabas parkā „Talsu pauguraine”. Jaunieši ieguva zināšanas par sava novada vēsturi, paaugstināja prasmes pētniecisko darbu izstrādē un uzlaboja iemaņas komandas darbā.
Viena no pētījumu tēmām ir Kamparkalna aizstāvības akcija, kas notika 1988.gada 17.septembrī. Šī akcija bija pirmais un lielākais atmodas laika tautas manifestācijas pasākums Talsu novadā.

Agris Bērziņš, viens no gājiena rīkotājiem:„Toreiz jau bija aizsargājamā teritorija „Talsu pauguraine”, bet pats Kamparkalns tajā nebija iekļauts. Bija plānots būvēt milzīgu grants apstrādes rūpnīcu, Talsos būtu palielinājies iedzīvotāju skaits vismaz par trešo daļu, tiktu būvēta krievu skola un kvartāls ar dzīvojamajām mājām rūpnīcas strādniekiem. Gājienā cilvēku skaits bija ļoti liels, arī mazi bērni. Grūti pateikt, cik tūkstoši cilvēki. Tik liels cilvēku skaits nebija pulcējies vienkopus kopš 1905. gada revolūcijas laika”. Jaunieši pētīja arī Sukturu apkaimes kapus, Leprozorija ēku kompleksu un Zinātniski pētniecisko mežu izpētes staciju „Mežmājas” un „Eiropas birzi”. Ekspedīcijas rezultāti ir pirmais solis tālākiem pētījumiem un Talsu paugurainē vēl ir daudz dzīvesstāstu, notikumu un vietu, kuras ir vērts izpētīt!

20 jaunieši piecas dienas, izglītojās, pētīja, piedzīvoja un atpūtās. Jaunieši darbojās četrās komandās un veiksmīgu tika galā ar visiem izaicinājumiem – gan ar nakts orientēšanos, gan ar veloekspedīcijām, pārgājieniem un intervēt pirms tam nepazīstamus cilvēkus un ielūkoties muzeja krājumos.

No 16. augusta līdz 4.septembrim notiek ceļojošā izstāde ar darbiem no ekspedīcijas "Latvijas ceļš Talsu pakalnos" . Tikāmies 16. augustā Laidzes bibliotēkā, 22. augustā Lībagu BLPC un vēl tiksimies 29. augustā Pļavmuižas saieta namā!

Emocionāli skaists piedzīvojums mums visiem bija dziesmu vakars pie ugunskura, kad pēc vairāku stundu sadziedāšanās noslēdzām vakaru ar Spēka dziesmu "Lai bij vārdi, kam bij vārdi, man pašam stipri vārdi: Daugaviņu noturēju, mietu dūru vidiņā."

Kamparkalna akcija (PDF)
Meža izpētes stacija (PDF)
Leparazorijs (PDF)
Sukturu apkaimes kapi (PDF)

Ilze Indriksone
biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”
projekta vadītāja
Tālrunis: 29287285                          
E-pasts: pauguraine@inbox.lv

mob.tel.: 29279461 e-pasts: segita@apollo.lvDabas parka teritorija ir iezīmīga ar to, ka tās siluets – reljefa pacēlums ar mežiem, saskatāms no galvenajiem ceļiem jau tuvojoties Talsiem. Tieši paugurainais reljefs ar savām īpatnībām nosaka ainavisko dažādību, turklāt tā vislabāk izteikta atklātajās, pārskatāmajās lauku kultūrainavās.
Mūs atbalsta
atbalsta