Kā kļūt par biedru?
Bar bieddru iespējams kļūt....
Biedra pārreģistrācijas / uzņemšanas iesniegums.


Lūdzu pārreģistrēt / uzņemt mani,

   


 


   


par biedru biedrībā "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts".

 
  Iesniegums sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.Mūs atbalsta
atbalsta