sadarbība.
Kopš biedrības pastāvēšanas esam veiksmīgi sadarbojušies ar mums līdzīgām organizācijām un biedrībām, attīstot un pilnveidojot savu darbu, izglītojoties un izglītojot citus, popularizējot dabas parka iespējas un daudzveidību. Aiz muguras jau vairāki realizēti projekti, kuru laikā esam sadarbojušies ar citām biedrībām, laika gaitā izveidojot labas sadarbības attiecības. Ar savu darbību cenšamies ieinteresēt arvien jaunus cilvēkus, kuri labprāt vēlas kļūt par mūsu biedriem – šādas aktivitātes liecina, ka esam atvērta biedrība, kas ļoti gaida aktīvus jaunus biedrus un sadarbības partnerus!

Mūs atbalsta
atbalsta