darbība
Biedrības galvenie darbības uzdevumi ir līdzekļu piesaiste ar dažādu projektu līdzfinansējuma palīdzību, sabiedrības izglītošana vides aizsardzības un saglabāšanas, kā arī līdzdalības jomā, amatniecības un pārtikas produktu atpazīstamības veicināšana, kā arī pakalpojumu sniegšana.

Mūs atbalsta
atbalsta