Biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” mērķis.
Biedrība „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” dibināta 2000. gada 5.maijā ar mērķi:

 aktivizēt sava reģiona iedzīvotājus savstarpējai sadarbībai un līdzdarbībai pašvaldības lēmumu pieņemšanā dzīves kvalitātes uzlabošanai,

veikt pētījumus un izstrādāt projektus dabas aizsardzības un vides kvalitātes uzlabošanai un labvēlīga fona radīšanai reģiona sociāli ekonomiskai attīstībai.

Mūs atbalsta
atbalsta